MandarinDuck

restauracja
Opole 2010
300m2

Prace nad projektem rozpoczęliśmy od przygotowania oferty przetargowej dla naszego Klienta. Po wygranym przetargu ruszyły prace nad projektem plastycznym a dalej wykonawczym. Nadzór autorski nad pracami również był w zakresie naszych obowiązków. Na potrzeby tej realizacji powstały projekty lamp Symbol oraz wieszaków ubraniowych MD. Zakres prac obejmował także konsultacje dotyczące logotypu i pozostałych elementów zewnętrznej identyfikacji wizualnej.

Zespół projektowy: Szymon Hanczar

MandarinDuck